08.03 НД, след 12:00

„Изпратил я – богиня, на земята
и устните нашарил ги със грях,
облякал я с усмивка на зората,
загърнал я със слънчевия смях. ”
*Константин Трифонов

Приемете нашите почитания и комплименти! 🌹❤️
Red Canapé е различен. Също като теб.

#RedCanape: 0882 005 005 | #RedCanapeIsDifferentJustLikeYou #GoodFood #breakfast #lunch #dinner #wine #restaurant #style #together